Rješenja gramatičkih vježbi

1.Rješenje:

IMENICE

VRSTA

ROD

BROJ

PADEŽ

VRSTA PROMJENE

jednakost

opća

ženski rod

jednina

N

„i“

sloboda

opća

ženski rod

jednina

N

„e“

bratinstvo

opća

srednji rod

jednina

N

„a“

krunom

opća

ženski rod

jednina

I

„e“

ugarskom

vlastita

ženski rod

jednina

I

„e“

narode

opća

muški rod

množina

Ak

„a“

jezike

opća

muški rod

množina

Ak

„a“

2. Zadnji-nema superlativ; gornji-najgornji; donji-najdonji.

3. tijesan- tijesniji/ tješniji; bijesan-bijesniji/biješnji: slijep, bos i nag nemaju komparativ. Nema komparacije kod pridjeva koji iskazuju odsustvo neke osobine!

4.                                

IMENICE

VRSTA

ROD

BROJ

PADEŽ

VRSTA PROMJENE

stabla

opća

sr.

mn.

N

 „a“

korijena

opća

m.

jd.

Ak

„a“

panjeva

opća

m.

mn.

G

„a“

 

PRIDJEVI

VRSTA

ROD

BROJ

PADEŽ

VID

starih

opisni

mn.

mn.

G

određeni

 

5. 

IMENICE

VRSTA

ROD

BROJ

PADEŽ

VRSTA PROMJENE

dana

opća

m.

mn.

G

„a“

pogibije

opća

ž.

jd.

G

„e“

Šehaga Sočo

vlastita

m.

sing. tantum

N

„e“

S Osmanom

vlastita

m.

sing.tantum

I

„a“

poslove

opća

m.

mn.

A

„a“

radnju

opća

ž.

jd.

A

„e“

darovnice

opća

ž.

mn.

G

„e“

školama

opća

ž.

mn.

D

„e“

bibliotekama

opća

ž.

mn.

D

„e“

 

PRIDJEVI

VRSTA

ROD

BROJ

PADEŽ

VID

Ferhatove

prisvojni

ž.

jd.

G

neodređeni

trgovačke

opisni

m.

mn.

A

određeni

 

6. I jednina i množina- rijeka, list, brdo. Samo jednina: makaze.  Singularia tantum: šećer. Pluralia tantum: leđa.

7.

IMENICE

VRSTA

ROD

BROJ

PADEŽ

VRSTA PROMJENE

sina

opća

m.

jd.

Ak

„a“

žalost

opća

ž.

jd.

Ak

„i“

nesreća

opća

ž.

jd.

N

„e“

sreće

opća

ž.

sing.tantum

G

„e“

lijek

opća

m.

jd.

Ak

„a“

bolesnik

opća

m.

jd.

N

„a“

sjenka

opća

ž.

jd.

N

„e“

sina

opća

m

jd.

Ak

„a“

 

PRIDJEVI

VRSTA

ROD

BROJ

PADEŽ

VID

ženinu

prisvojni

ž.

jd.

Ak

neodređeni

teža

opisni

ž.

jd.

N

određeni

beznadni

opisni

m.

jd.

N

određeni

mrtvog

opisni

m.

jd.

G

određeni

ljepša

opisni

ž.

jd.

N

određeni

živog

opisni

m.

jd.

G

određeni

milija

opisni

ž.

jd.

G

određeni

 

ZAMJENICE

PO FUNKCIJI

PO ZNAČENJU

ROD

BROJ

PADEŽ

ga

imenička

lična

m.

jd.

A

on

imenička

lična

m.

jd.

N

mene

imenička

lična

-

jd.

G

nas

imenička

lična

-

mn.

A

mu

imenička

lična

m.

jd.

D

njegova

pridjevska

prisvojna

ž.

jd.

G

naše

pridjevska

prisvojna

ž.

jd.

G

8.

ZAMJENICE

PO FUNKCIJI

PO ZNAČENJU

ROD

BROJ

PADEŽ

me

imenička

lična

-

jd.

A

on

imenička

lična

m.

jd.

N

moje

pridjevska

prisvojna

ž.

jd.

G

što

imenička

nelična

s.

jd.

N

ga

imenička

lična

m.

jd.

A

9.

ZAMJENICE

PO FUNKCIJI

PO ZNAČENJU

ROD

BROJ

PADEŽ

taj

pridjevska

pokazna

m.

jd.

A

ničiji

pridjevska

odrična

m.

jd.

A

koji

pridjevska

odnosna

m.

jd.

N

naših

pridjevska

prisvojna

-

mn.

G

10. NEODREĐENI VID  

              Vruć čaj-N –vrući čajevi

          Vruća čaja-G-vrućih čajeva

          Vruću čaju-D-vrućim čajevima

          Vruća čaja-A-vruće čajeve

                    - - - -V- - - -

     s vrućim čajem- I- s vrućim čajevima

        o vruću čaju- L- o vrućim čajevima  

 

ODREĐENI VID                                                                                                                                                                                                   

              vrući čaj-N –vrući čajevi                          

          vrućeg čaja-G-vrućih čajeva                                                                                                                                                                 

         vrućem čaju-D-vrućim čajevima                                                                                                            

          vrućeg čaja-A-vruće čajeve                                                                                                                   

           veliki čaju -V- veliki čajevi

    s vrućim čajem- I- s vrućim čajevima

      o vrućem čaju- L- o vrućim čajevima                 

11.                                          

BROJEVI

VRSTA

ROD

BROJ

PADEŽ

jedna

glavni

ž.

jd.

N

jednoga

glavni

s.

jd.

G

prvoga

redni

m.

jd.

A

deset

glavni

---

---

---

obojica

br.imenica

m.

množina

N

12. potječe-prezent, 3. lice jednine                                                                                                                                              je zabilježena- glagolski pridjev trpni, 3. lice jednine, ženski rod.

13. prezent-zabraniš ; aorist-zabrani; perfekt-si zabranio; pluskvamperfekt-bijaše bila zabranila/bila si zabranila

futur I- ćeš zabraniti; futur II-bijaše zabranila.

14. nije išao-glagolski pridjev radni, muški rod, jednina; se učini-aorist, 3. lice jednine; dopire-prezent, 3. lice jednine; plače-prezent, 3.lice jednine; bijem-prezent, 1. lice jednine; čuva-prezent, 3. lice jednine; imam-prezent, 1. lice jednine; je-prezent pomoćnog glagola jesam, 3. lice jednine.

15. zapadni-zapad(korijen)-n(sufiks)-i(gramatički morfem)                                                                                                         izmjenila-iz(prefiks)-mjen(korijen)-i(sufiks)-la(gramatički morfem)                                                                             vrijeme-nulti nastavak                                                                                                                                                                  vremena-vreme(korijen)-n(sufiks)-a(gramatički morfem)                                                                                                                              bosanskohercegovački-bosan(korijen)-sk(sufiks)-o(interfiks)-herceg(korijen)-ov-a-čk(sufiksi)-i(gramatički morfem)