Gramatičke vježbe

1. Izdvojiti imenice:

Jednakost, sloboda i bratinstvo za sve pod krunom ugarskom živuće narode i jezike.

2. Napiši superlativ: zadnji, gornji, donji!

3. Napravi komparativ: tijesan, bijesan, slijep, bos, nag!

4. Izdvojiti imenice i pridjeve i napisati gramatičke kategorije u ovoj rečenici: "Dva stabla izrasla iz jednog korijena i dvaju starih panjeva" .

5.Izdvojiti imenice i pridjeve, te njihove gramatičke kategorije u sljedećim rečenicama: "Nekoliko dana poslije Ferhatove pogibije spomenuo ga ja Šehaga Sočo. S Osmanom, koji mu je vodio trgovačke poslove svratio je u našu radnju radi nekih darovnica školama i bibliotekama". (Tekst je preuzet iz "Tvrđave")

6. Koje od navedenih imenica imaju samo jedninu, koje imaju samo množinu, i izdvoji one koje imaju i jedninu i množinu! List, rijeka, makaze, brdo, šećer, leđa.

7. Izdvoji imenice, zamjenice, i pridjeve, te odredi njihove gramatičke kategorije!                                                                    "Pomenuo je sina samo kao ženinu žalost, ali sam znao da ga ni on ne zaboravlja. I mene vodi umjesto njega, nekako nas je povezao. Možda će mu njegova nesreća postati teža zbog naše sreće, ali on traži lijek, kao beznadni bolesnik. Sjenka mrtvog sina bit će uvijek milija i ljepša od mene živog. "                                                 (Ovaj tekst je, također, preuzet iz "Tvrđave")

8. U sljedećoj vježbi izdvojiti samo zamjenice i njihove gramatičke kategorije: "Rekao je da me traži. On je Ferhat, bliži rođak moje majke, a nije čudo što ga ne poznajem." !

9. I u sljedećoj vježbi izvoji samo zamjenice:                                                                                                               "Slušao sam taj ničiji jezik, jezik koji govori o dalekim putovima. Bože, koliko sočnih naših psovki?"

10. Dekliniraj "vruć čaj" u neodređenom i određenom pridjevskom vidu!

11. U sljedećoj vježbi izdvojiti brojeve i gramatičke kategorije brojeva!                                                                            "Jedna od njih ide među najbolje priče koje je Ćorović napisao. Jednoj jutra zapucaše puške kroz mahale. Počeše vikati da se Hasan-begu rodio sin. Prvoga muštulugdžiju zasuo je dukatima. Deset dana svako je mogao jesti koliko hoće. Obojica sluga danima su dvorili goste"

12. Izdvojiti glagole i gramatičke kategorije glagola:                                                                                                               "Priča potječe iz jedne stare legende koja je prvi put zabilježena u dvanaestom stoljeću."

13. Glagol zabraniti napiši u drugom licu jednine u prezentu, aoristu, perfektu, pluskvamperfektu, futuru I i futuru II.

14. Izdvojiti glagole i gramatičke kategorije glagola: "Nije dugo išao kad mu se učini da iz jednog šumarka dopire slab glas, kao da neko plače. Gospodine viteže, ovaj deran, koga ovdje bijem, moj je sluga, koji mi čuva stado ovaca što ga imam ovdje. "

15. Rastaviti na morfeme: zapadni, izmjenila, vrijeme, vremena, bosanskohercegovački.

Sretno! :)