Pridjevi

Pridjevi su nesamostalne riječi koje stoje uz imenice i određuju ih po nekom svojstvu. Slažu se u rodu, broju i padežu s imenicom uz koju stoje. Dijele se na:
-opisne/kvalitativne (iskazuju neku osobinu imenice uz koju stoje: svemirska prašina, hladni čaj)
-odnosne/relacijske (iskazuju razlicite odnose, tj. relacije prema imenici, kao npr. pripadnost, građu i slično, a dijele se na:
*prisvojne/posesivne - Mirzina knjiga
*gradivne/materijalne - staklena kuća
*vremenske/temporalne - zimski raspust
*mjesne/lokalne - donja ladica

Pridjevi razlikuju rod, broj, padež, vid i komparaciju.

Pridjevski vid

Pridjevski vid je gramatička kategorija kojom iskazujemo određenost ili neodređenost pridjeva. Može biti:
-neodređeni vid (iskazuje se osobina; odgovara na pitanje kakav - velik čovjek, plav peškir)
-određeni vid (označava nekoga ili nešto što se izdvaja među drugima, odgovara na pitanje koji - veliki čovjek, plavi peškir)

Oba vida mogu imati opisni i gradivni pridjevi. Samo određeni vid imaju mjesni, vremenski i prisvojni pridjevi izvedeni na -ski, -ški, -čki, -ćki, -iji. Samo neodređeni vid imaju prisvojni pridjevi izvedeni na -ov, -ev, -in.
 

Komparacija pridjeva

Komparacija/stepenovanje je gramatička kategorija kojom se iskazuje različit stepen izraženosti neke osobine. Komparacija ima tri oblika:
-pozitiv (nulti stepen, osnovni oblik pridjeva: lijep)
-komparativ (prvi stepen, iskazuje veću izraženost neke osobine kod jednog predmeta za razliku od drugih: ljepši)
-superlativ (drugi stepen, iskazuje maksimalnu izraženost neke osobine: najljepši)

Komparaciju imaju samo opisni pridjevi. Komparativ se tvori dodavanjem nastavaka -ji, -iji- ši:
brz + ji = brži
čist + ji = čišći
jak + ji = jači

Superlativ nastaje dodavanjem prefiksa naj na komparativ:
naj + ljepši = najljepši
naj + jači = najjači