Promjenjiva vrsta riječi

Promjenjive riječi  su one riječi koje svoj oblik mijenjaju u različitim rečeničnim položajima, ali ne i osnovno značenje. Sastoje se od osnove i nastavka. Osnova je stalni, nepromjenjivi dio riječi, a nastavak je dio riječi koji se mijenja. U promjenjive riječi spadaju imenice, zamjenice, pridjevi  i glagoli.