Prilozi

Doći ćemo dogodine.                    To zavisi od godine do godine.
Zadužio se dogrla.                         Voda mu je došla do grla.
Počeo je iznova.                            Izašao je iz nova auta.
Došao je maloprije.                       Došao je malo prije njega.

-do, od, za + kada, sada, tada
(do kada/dokada/dokad)

-danas - sutra, manje - više, lijevo - desno, dan - danas, kad - tad