Pridjevi

-nepravilan, nesretan
(negacija uz pridjev piše se sastavljeno)
-banjalučki, istočnobosanski, austrougarski
(pridjev izveden od dvije riječi koje označavaju jedan pojam)
-bošnjačko-hrvatski, bosansko-hrvatski-njemački rječnik
(svaka riječ zadržava svoje značenje)
-književnojezički, ekonomskopolitički
(književni jezik, ekonomska politika)
-književno-jezički, ekonomsko-politički
(književnost i jezik, ekonomija i politika)
-bijelo-siva kombinacija
(kombinacija dviju boja)
-svijetlosiva
(nijansa jedne boje)