Prilozi

Prilozi  su polupromjenjiva vrsta riječi koje uglavnom stoje uz glagole (pleše dobro, trči brzo, leži dugo i tamo...), ali i uz imenice (mnogo ljudi), zamjenice (više njih), pridjeve (jako spretno dijete) i priloge (vrlo brzo trčati).
Neki od prilgoa mogu se komparirati:
brzo - brže - najbrže
mnogo - više - najviše (nepravilna komparacija - supletivni morfemi)