Brojevi

Brojevi su nesamostalne riječi kojima iskazujemo količinu, redoslijed, dio nečega... Dijele se na:
-glavne
-redne
-zbirne
-brojne imenice
-brojne pridjeve
-brojne priloge


Glavni brojevi označavaju količinu onoga što označava imenica uz koju stoje (dvije, tri, jedan, dvadeset četiri). Glavni brojevi po sastavu mogu biti jednočlani (sedam) i višečlani (sto sedamdeset). Odgovaraju na pitanje koliko.

Redni brojevi označavaju redoslijed, tj. koje je po redu ono što označava imenica uz koju stoje (peti, dvadeset deveti). Tvore se od glavnog broja i nastavaka -ti i -iti. Odgovara na pitanje koji po redu.

Zbirni brojevi označavaju skup bića različitog spola. Odgovaraju na pitanje koliko njih. Tvore se od osnove glavnog broja i nastavaka -oje i -ero (dvoje, dvadeset petero). U svakodnevnom govoru se najčešće koristimo tzv. "okamenjenim akuzativom".

Brojni pridjevi stoje uz imenice koje imaju samo množinu ili one koje označavaju nešto što dolazi u paru. Tvore se od osnove glavnog broja i nastavaka:
ženski rod                                 srednji rod                               muški rod
-oje                                           -oja                                          -oji
-ere                                          -era                                           -eri

Brojne imenice služe za označavanje tačnog broja muškaraca u skupu ili grupi. Tvore se od osnove zbirnog broja i nastavka -ica (dvojica, peterica). U brojne imenice spadaju i oni brojevi kojima iskazujemo približnu vrijednost (desetak) i nazivi razlomaka (jedna trećina).

Brojni prilozi u rečenici se ponašaju kao prilozi (jednom/jedanput, dvaput, triput).