Polupromjenjive vrste riječi

Polupromjenjiva vrsta riječi su takve riječi koje u potpunosti ne mijenjaju svoj oblik, niti djelimično. Neke vrste mijenjaju svoj oblik, a neke ne. Očit primjer za to su, naravno brojevi i prilozi. Konkretan primjer je da se neki brojevi mogu, a neki ne mogu deklinirati.