Racionalizam i prosvjetiteljstvo

Traje od polovine XVII st. i cijelo XVIII st. Ovo je književnofilozofski pravac.
Racionalizam (dolazi od latinske riječi racio što znači razum) - čovjek svijet oko sebe spoznaje prvenstveno putem razuma.
Empirizam - sve prvo prolazi kroz čula, tek onda dolazi do razuma.
Prosvjetiteljstvo - čovjek se gleda kao "tabula rasa" (prazna ploča), pravilnim odgojem i obrazovanjem, te pozitivnim utjecajem društva razvija se čovjekova ličnost koja će biti samostalna i moći će pomoći u stvaranju boljeg svijeta.
 
Najistaknutiji filozofi:
-Rene Dekart: "Mislim, dakle postojim!"
(Čovjek je misaono biće koje sve treba dovesti u sumnju i potvrditi ili negirati vlastitim mišljenjem.)
-Žan Žak Ruso: "Čovjek se rađa slobodan, ali civilizacija mu stavlja okove svojim zakonima i normama." (Protivnik privatne imovine jer je svaka neminovno produkt krađe. Borac za ljudska prava i slobode.)
-Volter
(Žestoki protivnik Crkve jer sputava čovjeka u njegovom progresu. Borac za ljudska prava.
-Baruh Spinoza
(Začetnik kritičkog tumačenja vjerskih tekstova - vjerski tekstovi se mogu čitati s doslovnim značenjem i kritički, dovodeći u sumnju napisano)
 
Francuski prosvjetitelji su u 35 knjiga sakupili cjelokupno dotad stečeno znanje (tzv. "enciklopedisti" ). Književnici preferiraju romane, posebno satirične.