Barok

Traje od polovine VI st. do polovine VII st. U denotativnom/osnovnom značenju, riječ barok znači sitna neobrađena biserna perla, a u konotativnom/prenesenom značenju predstavlja sve što je  pretjerano, kićeno, izvještačeno.
 
Karakteristike pravca:
-U književnosti je to gomilanje stilskih sredstava i patetičnosti.
Čuvena izreka Đambatista Marina: " Umjetnik treba začuditi gledaoca ili čitaoca"
-Dominiraju religiozne teme,ali i kada pišu o životu, pa čak i o ljubavi, uvijek naglašavaju kako je ovaj život prolazan i nevažan naspram onog vječnog zagrobnog.
-Zbog širenja Osmanskog carstva česte su i patriotske teme.
 
Predstavnici:
-Đambatista Marino u Italiji
-Pedro Kalderon de la Barka u Španiji
-Lope de Vega u Španiji
-Luis de Gongora u Španiji
-Ivan Gundulić u Hrvatskoj